Video Thời sự Thường Nhật

    Các tin tức và phân tích thị trường về Ngoại hối, Cổ phiếu, Kho bạc, Hàng hóa và chỉ số thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong các bài viết từ các chuyên gia phân tích thị trường của chúng tôi

    Tín hiệu thường ngày